Krystian Pluciak

Portfolio

Badanie Kultury Organizacyjnej

Podróż Lidera – rozwój przywództwa

Badanie autentyczności, informacja zwrotna oraz wsparcie zmiany

Efektywny proces sprzedaży

Mistrz Przerobu

Architekt Kultury Organizacyjnej

On Grey Wall

TOC Masters

Choose One

Paper Cup Soft Drinks

Red One With Strav

Paper Packaging

On Blue Background

Tajemniczy Pracownik

Badanie jakościowe procesu rekrutacji, wdrożenia oraz zarządzania w organizacji

Podróż Lidera

Badania, ankiety, wymiany myśli
10/10