Wyszukam i wyeliminuję ograniczenia przeszkadzające Twojej firmie w dołączeniu do najlepiej zorganizowanych i zyskownych przedsiębiorstw w kraju

WSZYSTKIE USPRAWNIENIA ZREALIZUJEMY BEZ kosztownych INWESTYCJI, WYŁĄCZNIE POPRZEZ NARZĘDZIA MYŚLOWE i obserwację!
ZACZNIJMY OD ROZMOWY: +48 606 699 479

Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedziałeś „TAK”, koniecznie musimy porozmawiać

Czy uważasz, że jedynym zadaniem firmy jest zysk? Wszystkie działania w firmie powinny skupić się na poszukiwaniu ograniczeń w tym przeszkadzających jak opóźnienia, zbyt duże zapasy, czy skracanie czasu przerobu (cyklu produkcji)? Natomiast same zmiany powinny być systemowe – nie wymagać inwestycji?

TAK / NIE

Czy uważasz, że najlepsza współpraca to taka w układzie wygrał - wygrał, gdzie obie strony mogą tylko zarobić/zyskać dzieląc się owocami i rozliczając się za sukces?

TAK / NIE

Czy masz czasem problemy z pracownikami (np. duża rotacja, niska odpowiedzialność, mała efektywność, koszmarna komunikacja) i organizacją pracy (np. opóźnienia, nadmiar zapasów, jakość-reklamacje) wymagające dotarcia do ich przyczyny, a nie tylko nieefektywnej walki ze skutkiem? Potrzebujesz czegoś skuteczniejszego od kijów i marchewek, rozwiązań systemowych? 

TAK / NIE

Czy zarządzając przedsiębiorstwem masz marzenie stworzenia wyjątkowej społeczności (współpracownicy) opartej o wartości, wyjątkowo dobrze zorganizowanej firmy? Chcesz stworzyć coś ponadczasowego, gdzie w centrum jest człowiek, szacunek i świetna atmosfera, a jednocześnie wysoka determinacja ludzi świadomych i odpowiedzialnych na wspólny cel? Partnerstwo zamiast rywalizacji zabijającej współpracę i nastawiającej ludzi przeciwko sobie?

TAK / NIE

Potrzebujesz więcej szczegółów?

+48 606 699  479

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Optymalizacja ZUS

Wraz z partnerem pomagamy odzyskać składki-podatki na szeroko rozumiany ZUS.

Cała procedura polega na analizie składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

O jakich kwotach mówimy? Około 15 złotych miesięcznie od każdego pełnego etatu za wszystkie lata wstecz, stąd przy zatrudnieniu powyżej 200 osób powstaje efekt skali.

Mój ekspert pomoże też optymalizować składki na kolejne lata. Sam wcześniej pracował w ZUS i przeprowadził około 480 kontroli, stąd unikalna wiedza.
Przykładowo dla firm z zatrudnieniem do 500 osób to kwota około 200 000 zł. Natomiast coroczna oszczędność w przyszłości to 30 000 zł rocznie.

Podczas współpracy podpisujemy oczywiście umowę o poufności i wysyłamy eksperta, który analizuje udostępnione dokumenty. Nasze wynagrodzenie jest procentowe od odzyskanej kwoty - czyli po stronie obsługiwanej firmy nie ma ryzyka, ani kosztu.

Twoje szacunkowe oszczędności na przykładzie:

500

Pełnych etatów
około 200 000 zł
za lata ubiegłe
  • + 30 000 zł oszczędności za każdy kolejny rok
  • Podsumowując: około 15 zł od pełnego etatu x ilość tych etatów x 12 miesięcy x ilość lat

Podsumowując: Usługa polega przede wszystkim na zweryfikowaniu wiele lat wstecz składek odprowadzonych do ZUS celem poszukiwania oszczędności w tym zakresie oraz zagwarantowanie tych oszczędności na przyszłość.

Optymalizacja PFRON

Do wnoszenia wpłat na PFRON zobowiązana jest każda firma, której stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i równocześnie nie osiąga minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czy wiesz ile rocznie tracisz na karach z PFRON?

31 133,84 PLN

zatrudniając 25 osób

124 535,34 PLN

zatrudniając 100 osób

311 338,35 PLN

zatrudniając 250 osób

622 676,70 PLN

zatrudnienie 500 osób

6 226 767,00 PLN

zatrudnienie 5 000 osób

Kara na PFRON nie jest kosztem w rozliczeniu podatkowym, więc nie możesz jej odliczyć od dochodu.

Kara wynosi 1 729,90 zł miesięcznie za każdą niezatrudnioną osobę niepełnosprawną, jeśli w zakładzie pracuje powyżej 25 osób jesteś zobowiązany ustawą do 6% pracowników z niepełnosprawnością. 

3740000000
Tyle w 2017 straciły Polskie firmy z tytułu kar

Jak możesz odnaleźć informację z zestawieniem ile sam tracisz poprzez kary na pfron?
Sprawdź kwotę kary odszukując (prawdopodobnie w kadrach) dokument o nazwie DEK-1-0.

Rozwiążemy ten problem dla Ciebie, a Ty nic nie musisz inwestować w współpracę. Podzielimy się częścią zaoszczędzonych środków, które teraz tracisz, oczywiście tylko w przypadku skutecznych działań.

Nie chcę już płacić kary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Zysk (TOC)

Głównym zadaniem i jednocześnie warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa jest ZYSK, prawda?

Używając wyłącznie narzędzi myślowych, obserwacji i metodyki TOC zlokalizuję ograniczenia na produkcji, znajdziemy lepsze sposoby organizacji i dokonamy zmian systemowych. Tak aby bez inwestycji (np. w nowe maszyny) wyraźnie podnieść produkcję, zmniejszyć kosztowne zapasy i ilość opóźnień czego efektem będzie wzrost Twojego zysku.

Co możemy osiągnąć?

Zredukowanie cyklu produkcji do 70%
Tym samym podniesienie konkurencyjności (szybki czas realizacji)
Obniżenie poziomu zapasów do 49%
Uwolnienie zamrożonego kapitału
Poprawienie terminowości dostaw
Wyższa jakość, mniejsze straty z kar umownych i utraty klientów
Podniesienia przerobu
To jednocześnie większa zdolność produkcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tajemniczy Pracownik

Tylko pracując z ludźmi można poznać organizację taką jaka jest od środka. Zatrudniony anonimowo  jako Tajemniczy Pracownik znajdę wewnętrzne przeszkody systemowe i organizacyjne przeszkadzające w rozwoju Twojej  firmy. Skupię się również na tym co przeszkadza Twoim pracownikom w dobrej pracy, kwestiach psychologicznych. Zamiast szukać winnych i skutków, szukam przyczyn. Zamiast jedynie mówić Ci o objawach, proponuję ich konkretne rozwiązania. Wszystko bez drogich inwestycji!

Proszę pamiętaj. Jeśli w Twojej firmie jest wysoka rotacja, niska jakość i efektywność pracy, opóźnienia dostaw i wiele innych, to są to jedynie skutki (objawy). Nie ma sensu oddziaływać na skutki, tak samo jak podczas choroby nie leczymy kaszlu, tylko bakterię u źródła.

Zamiast wdrażać system kar i nagród za jakość, lepiej odszukać przyczyny złej jakości. Zawsze pamiętaj, że ludzie w firmie to społeczność, a nie maszyny. Jeśli będą mieć kary i nagrody za np. jakość ich celem nie będzie ta jakość i dobra praca, a premia. Jeśli coś się stanie będą: ukrywać to (strach przed karą, utrata premii), obwiniać innych.

Znakomita większość problemów w biznesie wynika z rozwiązań systemowych i braku dostrzegania człowieka!

Chcę porozmawiać o obserwacji i doskonaleniu mojej firmy lub jakimś konkretnym problemie

+48 606 699  479

 

(więcej…)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Turkusowa Organizacja

Organizacje Turkusowe cechują się przede wszystkim brakiem centralizowanej i silnie hierarchicznej struktury. Wyjątkowym poczuciem odpowiedzialności, zaangażowania i poczucia sensu pracowników, przekładających się na wszystkie obszary biznesu. Włącznie z zyskiem.
To absolutny przełom w zarządzaniu i bardzo mocne wyzwanie dla tradycyjnych form prowadzenia biznesu.

Chcę porozmawiać o Turkusowym zarządzaniu w Polskich firmach, przemyśleć czy u mnie jest to możliwe

+48 606 699  479

Jak rozumiem określenie „najlepiej zorganizowane firmy”?

Ich Konkurencja musi zatrudniać 3-4x więcej pracowników
Przy tym samym poziomie obrotu. Jednocześnie dotrzymywane są wszystkie terminy realizacji i zobowiązania.
Znikoma rotacja pracowników
Jednocześnie bardzo dobra marka pracodawcy sprawiająca, że są wartościowi kandydaci pomimo "rynku pracownika" bez promowania ogłoszeń - ludzie chcą tu pracować.
Duża ilość klientów i innowacji pozwala na narzucenie wysokiej marży
Produkty i usługi mają tak dobrą wartość i jakość, że firma swobodnie może odrzucać mniej atrakcyjne propozycje kontrahentów nie martwiąc się o zlecenia.
Zysk
Turkusowe organizacje pomimo płacenia konkurencyjnych wynagrodzeń i wyjątkowego dbania o ludzi, przynoszą wysoki zysk. Co ciekawe bardzo wiele paradygmatów dotyczących różnego sposobu miar efektywności pracy, cięcia kosztów i wielu innych elementów ogranicza zysk. Kiedy przecież to on jest najważniejszym zadaniem biznesu, prawda?
Sens pracy, cel istnienia firmy i wartości
Bardzo duży nacisk kładzie się na stworzenie kultury - wartości, ich przestrzeganie. Wizja i misja nie są tylko wypisanymi na ścianie pustymi hasłami. Sprawiają, że ludzie pracują nie tylko zaangażowani rękoma, czy umysłem ale również sercem. Ludzie o tych samych wartościach lepiej się rozumieją, przechodząc trudności.
Brak kijów i marchewek
Zamiast motywować ludzi, czasem wystarczy przestać przeszkadzać im w dobrej pracy. Turkusowe organizacje nie posiadają kar i nagród, które nie tylko manipulują tymczasowo zachowaniami pracowników, ale nie zmieniają także ich postawy lub rywalizacja zabijająca wszelkie formy współpracy i dzielenia się wiedzą, nastawiająca ludzi przeciwko sobie.
Przewagi konkurencyjne, innowacje pozwalające odejść od rywalizacji cenowej
Własny/zmodyfikowany park maszyn opracowany przez pracowników w firmie, autorski i wyjątkowo użyteczny system zarządzania produkcją, realizowanie kolejnych nowych pomysłów wychodzących od pracowników i klientów. To tylko niektóre skutki wyjątkowego podejścia do ludzi.
Wyjątkowa atmosfera
Odpowiedzialność pracowników i wysoka świadomość przekładają się na dobry nastrój, wzajemny szacunek i współpracę.
Samozarządzanie, przywództwo służebne
Pracownicy nie pracują na swoich kierowników, tylko dla organizacji. Liderzy są dla ludzi, aby rozwiązywać ich problemy personalne, komunikacyjne i techniczne.

Dlaczego to robię? Jakie jest moje marzenie?

Wizja

Wizja

Stać się istotnym elementem wzrostu gospodarczego Polskich firm rodzinnych w ciągu najbliższych 30 lat.
W zauważalny sposób przyczynić się do poprawy jakość życia ludzi w kraju.

Wartości

Wartości

Tworzenie wyjątkowych usług doradczych dla przedsiębiorstw, zbieranie i dzielenie się wiedzą dotyczącą dobrych praktyk dla organizacji, czego efektem będzie ich nieustanny rozwój.
Rozum, honor, szacunek do ludzi, stoicki spokój i etyka obiektywna.

Misja

Misja

Wyszukiwanie pro-aktywnych organizacji i ludzi, chcących być jeszcze lepszymi. Pomóc im w samodoskonaleniu i staniu się liderami w zmienianie kultury Polskich organizacji i społeczności, w nieustanny proces doskonalenia się, podnoszenia świadomości, odpowiedzialności i wolności-autonomii siebie samych i otoczenia.

Metody

Metody

Niekończący się proces doskonalenia, eliminowania błędów w Polskich przedsiębiorstwach. Zbieranie dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą.
Zaangażowanie w zmiany etyczne i gospodarcze w kraju. Inspirowanie organizacji i ludzi do ciągłego doskonalenia.

Kim jestem?

Cześć, jestem Krystian i zarabiam na życie rozwiązując problemy. Mój największy talent według testu Gallupa to naprawianie. Natomiast jak introwertyczny obserwator uwielbiam odszukiwać prawdziwych przyczyn problemów i ich rozwiązań. Dostrzegać zależności, badać i odkrywać nowe możliwości.

Prywatnie: pasjonat historii 17 wiecznej Rzeczpospolitej, nałogowy czytelnik i akwarysta.

Publikacje, wystąpienia, warsztaty

Czasem mam możliwość dzielić sie doświadczeniem na temat najlepiej zorganizowanych Polskich firm w artykułach, wywiadach i podczas wystąpień.

Jeśli chcesz, mogę napisać coś także dla Ciebie, skontaktuj się ze mną, ustalimy szczegóły.

Charytatywnie

Film, 2 koncerty, akcja z celebrantami i największy sukces, uratowaliśmy całym zespołem życie małego Mikołaja.

4 marca 2017 o 7:20 byłem bardzo bliski zakończenia nie tylko kariery zawodowej, ale życia

W 2018 roku chcę pomóc niepełnosprawnym na rynku pracy.

0
Wypitych kaw, kocham to co robię
4
Najwięcej dni łącznych bez spania podczas projektów
491
Przeczytanych książek

Napisałem dla Ciebie książkę

FlowUp – księga dobrych i złych praktyk najlepiej zorganizowanych Polskich firm

Uwaga!!! Całość w formie powieści biznesowej!

Czy jesteś ciekaw jak działają najlepiej zorganizowane Polskie firmy zatrudniające 3-4x mniej ludzi od konkurencji na tym samym poziomie obrotu? Dbające o pracowników i ich rodziny w wyjątkowy sposób. Takich z świetną marżą, kolejką klientów i bez opóźnień? Może interesują Cię największe wyzwania i błędy jakim sprostali?

Podobno najlepszy przyjaciel to ktoś kto wydobywa z Nas to co najlepsze. Mam nadzieję, że ta książka będzie Twoim najlepszym przyjacielem, Twoim i Twojej organizacji. Wszystkie opisane tu zdarzenia i historie są prawdziwe. Postanowiłem je zebrać jednak w jeden ciąg zdarzeń – opowieść. Ofiaruję Ci wędrówkę bohatera, który podejmuje się wyzwania by pomóc uratować rodzinny biznes. Zamiast bardzo nielubianego przeze mnie formatu poradnika, ofiaruję w Twoje ręce powieść biznesową z elementami detektywistycznymi – poszukiwania najlepszych praktyk.

Zostawiam maila. Chcę dostać powiadomienie przed premierą!

Wszyscy z zapisanych (wybierz powyższy guzik i wyślij maila) otrzymają przed premierą fragment w PDF!

Czytelnia

Będę tu publikować teksty dotyczące zarządzania poprzez jakość (TQM), psychologii biznesu, Kaizen, Lean, turkusowych organizacji i innych tematów powiązanych z biznesem. Jeśli chcesz stworzyć ponadczasową organizację to jest to miejsce idealne dla Ciebie!

Uwaga! W związku z pisaniem książki zawieszam aktywność na blogu do początku 2018.

Kontakt

To o czym mówię i piszę jest dla Ciebie ciekawe? Chcesz omówić jakiś temat?

+48 606 699 479

Jeśli wolisz zostawić mi wiadomość

Zastanawiasz się nad konkretną współpracą?

Interesuje mnie tylko współpraca w układzie wygrał – wygrał, czyli jeśli obie strony mają więcej niż wcześniej.
Dlatego chcę wpierw poznać Twoje interesy i potrzeby. Dopiero jeśli obie strony są przekonane o wartości i wspólnych wartościach mogą zawrzeć pozytywna transakcję.

Chcesz zajrzeć przed zatrudnieniem mnie do CV?

Napisz maila z pytaniem o CV

Krystian Pluciak
życzę Ci wolności nieustannego doskonalenia siebie, biznesu i otoczenia,

Przepraszam, strona w przebudowie

W związku z zmianą formy prawnej i poszerzeniem zakresu działań strona jest aktualnie w edytowana.