Krystian Pluciak

Zawsze warto być Stoikiem – pogoda ducha