Krystian Pluciak

Zapomogi z UE (dotacje) dewastują rynek, ceny, jakość i konkurencyjność…