Krystian Pluciak

Portfolio : Systemy Złożone

Badanie Kultury Organizacyjnej

Podróż Lidera – rozwój przywództwa

Badanie autentyczności, informacja zwrotna oraz wsparcie zmiany

Efektywny proces sprzedaży

3/3