Krystian Pluciak

Portfolio : Sklep z Dobrymi Praktykami

Tajemniczy Pracownik

Badanie jakościowe procesu rekrutacji, wdrożenia oraz zarządzania w organizacji

Podróż Lidera

Badania, ankiety, wymiany myśli
2/2