Krystian Pluciak

Portfolio : TOC

Efektywny proces sprzedaży

Paper Cup Soft Drinks

Red One With Strav

Paper Packaging

On Blue Background

Podróż Lidera

Badania, ankiety, wymiany myśli
4/4