Krystian Pluciak

Badanie jakościowe procesu rekrutacji, wdrożenia oraz zarządzania w organizacji

Tajemniczy Pracownik

Narzędzie autorskie Candidate & Employee Experience

Jako pierwsi w Polsce 10 lat temu rozpoczęliśmy badania doświadczeń pracowników i efektywności zarządzania organizacji sprawdzając to od środka w formie Tajemniczego Pracownika!

Metoda

Tajemniczy Pracownik – autorska metoda badania jakościowego środowiska pracy. Jego użyteczności (niezbędna wiedza, narzędzia, wsparcie) dla pracownika oraz aspektów psychologicznych (kultura organizacyjna, postawy, zachowania) i tego jak działa system zarządzania (procedury, procesy, instrukcje).

Kiedy będę tego potrzebować?

Tajemniczy Pracownik – autorska metoda badania jakościowego środowiska pracy. Jego użyteczności (niezbędna wiedza, narzędzia, wsparcie) dla pracownika oraz aspektów psychologicznych (kultura organizacyjna, postawy, zachowania) i tego jak działa system zarządzania (procedury, procesy, instrukcje).

Niespełniony pracownik to wielu niezadowolonych klientów. Jeśli nie zrozumiesz co przeszkadza ludziom w dobrej pracy Ci nie dadzą wyników.

Dalsza walka ze skutkami w organizacji bez dotknięcia przyczyny. Przykładowo będziemy “leczyć” niska jakość karami. To spowoduje, że ludzie zaczną ukrywać wady i spychać niepowodzenia między działami.

Brak informacji zwrotnej może oznaczać pozostanie w strefie status quo, starego czasem nie skutecznego sposobu zarządzania. Czego dotyczy taka często dotkliwa informacja?
Jak nasz sposób zarządzania, nasze kierownictwo, nasz system procesów i zasad i inne czynniki przekładają się na zachowania ludzi i wyniki firmy.

Symptom

Opis

Duża rotacja? Najlepsi ludzie odchodzą z firmy?

Przeanalizujemy cały proces HR. Zaczynając od rekrutacji i utraty dobrych kandydatów w “lejku”, po dysfunkcyjne postawy w organizacji – czynniki determinujące chęć odejścia.

Niska jakość,  powielające się w organizacji te same błędy

W jakim punkcie i jaką metodą można wykryć lepiej wady? Jak można lepiej zapobiegać pojawiającym się wadom usług/towarów poprzez lepsze standardy, listy zadań, procesy, metodę pracy. Jak lepiej  zabezpieczyć przed wysłaniem wadliwego towaru/realizacją wadliwej usługi? Wprowadzenie narzędzi do monitorowania  niezgodności.

Niskie morale i niska efektywność pracy załogi?

Na bazie doświadczeń szeregowego pracownika trafiającego do firmy odszukamy przeszkody w dobrej pracy, przyczyny niskich morale oraz jakie polityki firmy szkodzą jej efektywności.

Employer Branding

Przeanalizujemy czy działania EB są spójne z faktami. Czy nie są tylko formą reklamy, a w konsekwencji budują fałszywy obraz firmy nie przyczyniają się do frustracji, śmieszności i szybkiej rezygnacji kandydatów. 

“Słabe” kierownictwo?

Pomożemy podjąć Ci decyzje dotyczące zmian w organizacji na poziomie kierownictwa. Jakości zarządzania, delegowania i komunikacji.

Fatalna komunikacja personalna

W firmie mówimy o opiniach, a nie o faktach. Często dochodzi do spięć. Kierownictwo nieskutecznie deleguje zadania. Nie wyrażamy się precyzyjnie. Obwiniamy się zamiast szukać rozwiązań. Tworzą się grupy adoracji – układy.

Opór przed zmianami kadry?

Często szeregowi pracownicy żyją w konflikcie z TOP managementem i grają w wzajemne gry. Koncentrując uwagę na strachu,  wewnętrznej rywalizacji, kontroli zamiast współpracować i rosnąć.

Analiza norm, czasu pracy, standaryzacji narzędzi – optymalizacja stanowiska pracy

Przeanalizujemy jak usprawnić miejsce pracy, co ogranicza efektywność pracownika od strony “narzędzi” niezbędnych do pracy i jak na tą efektywność wpływa system.

Przepływ informacji, inicjatyw

Nieefektywny przepływ informacji, wprowadzanie pracownika w błąd lub brak jakiejkolwiek komunikacji to niestety tak naprawdę często spotykana rzeczywistość. Rodzi dla firmy szereg niekorzystnych implikacji. W organizacji powstają plotki i lęki np. w obawie przed zwolnieniami. Rodzą się konflikty pomiędzy działami/osobami. Kandydaci trafiają do zupełnie innego stanowiska niż było im to opisywane.

Przepływ towarów/zadań

Jak wygląda flow pracy produkcyjnej/usługowej. Czy powstają wąskie gardła? Gdzie i co jest przyczyną? Jakie straty mogą one generować dla przedsiębiorstwa?

Zatrudnianie zbyt wielu osób

Czasem, kiedy organizacja ma nie zaprojektowany proces weryfikacji potrzeby rekrutacyjnej lub złą organizację pracy przedsiębiorstwa dorzucają kolejne etaty całkowicie zbędnie.

Niebezpieczeństwo (zagrożenia)

Będziemy informować o wszelkich nieprawidłowościach względem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz zasobów/majątku firmy.

Oszczędności, straty 

Obserwując otoczenie stanowiska pracy często widzimy ogromne marnotrawstwo na wielu poziomach – obszarach. Przykładowo: 36% czasu pracownicy nie pracują, gospodarka odpadami mnoży koszty, postoje kluczowych maszyn determinujących wynik całej firmy i wiele innych.

Słaba opinia firmy jako pracodawcy

Firma traci najlepszych ludzi, a kandydaci mają niskie aspiracje.

Nie usuwamy przyczyn problemów naszymi rozwiązaniami, czujemy się nieco bezradnie

Bardzo często widząc symptomy np. niską jakość zamiast skupić się na usunięciu przyczyny problemu staramy się leczyć skutek. Ponadto nie dostrzegając negatywnych konsekwencji naszej interwencji.