Krystian Pluciak

Na co mi Lean Management, Kaizen, Six sigma, Total Quality Management…

Na co mi Lean Management, Kaizen, Six sigma, Total Quality Management…

W podejściu systemowym do firm skupiamy się na strategii, globalnych celach, przerobie, kulturze organizacyjnej i tak dalej. Patrzmy na czym się skupić. Trochę na drugi plan schodzi wykorzystanie narzędzi i metodyk ciągłego doskonalenia. Tymczasem znakomita większość populacji koncentruje się na tych narzędziach i działaniach operacyjnych nie biorąc pod uwagę systemu. Stąd trafnym określeniem wydaje się sformułowanie, że my pomagamy lepiej wykorzystać te narzędzia by poprawić globalną efektywność i obraz firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.