Krystian Pluciak

Kultura Organizacyjna xx – jak zbudować solidne fundamenty organizacji?