Usuwanie barier

Dom / Portfolio / Usuwanie barier
Usuwanie barier

Brak poczucia sensu wykonywanej pracy, zbyt niskie dochody niepozwalające na podstawowe potrzeby, złe warunki (zimno, ciemno, hałas, zagrożenie itp.), zła atmosfera, brak podstawowych narzędzi i wiedzy do wykonywania zadań (…) to tylko niektóre z barier przeszkadzających w dobrej pracy. Zamiast przeznaczać środki na programy motywacyjne, szkolenia i tworzenie systemów premiowych lepiej usunąć te bariery.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.