Dlaczego ta książka jest ważna?

Dzień Dobry!

Przez ostatnie dwa lata prowadziłem projekt CSR poszukując najlepszych polskich firm. Jego zwieńczeniem będzie seria książek o nazwie Księga dobrych praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm. 24 maja 2019 będzie premiera pierwszej części.
Proszę w swoim imieniu i wszystkich Polaków o niezbędne wsparcie mediów i szerszego zaangażowania społecznego.

Pokazuje jak podnosić zyskowność firmy bez kosztownych inwestycji

Jedna z opisywanych firm produkcyjnych zatrudnia 3-4x mniej ludzi od konkurencji na podobnym poziomie obrotu! Jednocześnie pracując przy restrukturyzacjach firm w fatalnej kondycji, z których najlepsi ludzie już dawno odeszli, widzę jak ogromny mamy potencjał gospodarczy! Co ciekawe te zmiany nie wymagają wielkich inwestycji finansowych! Jak to możliwe?
Musimy porzucić paradygmat oszczędności i kosztów na rzecz myślenia o zysku! Wprowadzić narzędzia do zarządzania systemowego.

Czeka nas prawdziwa katastrofa demograficzna w najbliższych 10-15 latach

Nadchodzi prawdziwy exodusu ludzi z rynku pracy. To co dziś jest uważane przez przedsiębiorców jako brak rąk do pracy na najniższych stanowiskach dopiero zacznie się nasilać. Stosunek ludzi pracujących do pobierających emerytury będzie się zmieniać bardzo dynamicznie. Coraz trudniej będzie zachować konkurencyjność na rynku przy dramatycznie rosnących kosztach pracy.
Najważniejszą przewagą nadchodzących lat będzie kultura organizacyjna! Tylko ona pozwoli nam przetrwać kryzys i nie konkurować jedynie wysokością wynagrodzeń.

To pierwsza pozycja mówiąca w tak merytoryczny sposób o dobrych praktykach w polskich firmach

Na rynku jest wiele przekładów z krajów anglojęzycznych. Nie biorą one jednak pod uwagę kultury, prawa i rzeczywistości w jakiej żyjemy i prowadzimy biznes. Często pozostawiają czytelnika jedynie z ideą, a nie praktyką.

Najlepsze organizacje w Polsce

Znalazłem najlepsze firmy z różnych branż. Dzielą się one pozabranżowymi praktykami, przykładami i narzędziami, które można wdrożyć w innych przedsiębiorstwach.

Systemowy proces rozwoju kultury organizacyjnej i wzrostu zyskowności

Na podstawie badań firm, metod zarządzania, badań psychologicznych i doświadczeń zawodowych przedstawiłem w książce 5 etapów rozwoju firm. Dość chaosu. Od teraz będziemy potrafili określić jakie działania na jakim poziomie warto podjąć, by podnieść zyskowność i rozwinąć kulturę.

1. Świadomość
2. Zysk
3. Harmonijne relacje
4. Profesjonalizacja
5. Przywództwo służebne

Zmiana systemu

Ta książka dotyka zmiany systemu, postaw i nawyków. Dotyka tego co jest w korzeniu każdej organizacji. Chcemy pomóc zachować zmianę u czytelnika. Nie odnosimy się do tymczasowych korzyści, manipulacji i sztuczek. To całkowicie nieskuteczne.

Recesja

Jeśli dodamy do wspomnianej koszmarnej demografii nasze rekordowo niskie stopy procentowe to pojawi się nad nam widmo recesji. Ich wzrost spowoduje, że dług państwa będzie niemożliwy do obsłużenia. Biznes musi się na to przygotować, zabezpieczyć.

Dlaczego warto się zaangażować w idee dzielenia się dobrymi praktykami?

Po pierwsze wszyscy chcemy mieć dobre życie. Wspierając biznes podnosimy poziom życia (zamożność), rozwijając kulturę organizacyjną podnosimy też jakość życia (szczęście). Ludzie w dobrym miejscu się rozwijają, są szczęśliwi i odpowiedzialni.

Możliwość zdobycia ciekawych materiałów nie tylko dla biznesu, ale też pracowników.

To pierwszy projekt tego typu w kraju i będzie on kontynuowany przez kilka lat. Uczestnictwo to podpisanie się pod szerszym ruchem.

Dlaczego zwracam się do przedsiębiorców i managerów?

Przedsiębiorca to najbardziej odpowiedzialna i najważniejsza funkcja w społeczności. To oni służą nam dostarczając rozwiązania naszych problemów i podnosząc standard życia. Napędzają ten świat i podnoszą naszą zamożność. Tworzą miejsca pracy.

Odpowiadają też za środowisko i co kluczowe świadomość społeczności. Są więc wraz z managerami najbardziej odpowiedzialną grupą obywateli. Jeśli w firmie jest wewnętrzna walka, zmusza się pracowników do łamania wartości, a ich praca jest pozbawiona sensu Ci wracają do domu odreagowując to na rodzinie. Uruchamiają wewnętrzne mechanizmy walcz – uciekaj.

Co daje uczestnictwo w projekcie?

  • Patronat konferencji premierowej książki 24 maja w Poznaniu, gdzie wystąpi większość firm zaangażowanych w projekt.
  • Wejście na wydarzenie premierowe książki.
  • Logotyp patrona na tyle okładki książki lub stronie z podziękowaniami na jej początku.
  • Wartościowe merytoryczne i emocjonalnie (opowieści), materiały do potencjalnych publikacji.
  • Jestem otwarty na wszelakie propozycje współpracy.

W czym projekt potrzebuje wsparcia?

  • Zwiększenia zasięgu przekazu książki do jak największej ilości pracowników i firm.
  • Udziału autora w konferencjach, wydarzeniach i wywiadach w celu szerzenia wartości Księgi dobrych praktyk.